mplussit logo

Barns motivasjon er vår motivasjon

Barn har en fantastisk evne til å lære. I løpet av noen få år må de lære nok til å kunne fungere i et komplisert samspill med andre mennesker.

Barn lærer ved å se på og samhandle med andre mennesker og sine omgivelser. De har en innebygget motivasjon for lek. Gjennom leken får de trent opp motoriske ferdigheter, språk, og sosiale ferdigheter.

I tillegg ferdigheter trengs det kunnskap for å kunne fungere i samfunnet. Barn får kunnskap gjennom observasjon og kommunikasjon. Mengden av informasjon som til enhver tid kommer fra sanseorganene og til hjernen er enorm. I hjernen siles informasjonen slik at bare en brøkdel når bevisstheten.

Barnas oppmerksomhet bestemmer hvilken informasjon kommer til bevisstheten, hvordan den bearbeides og hva som blir lagret. Motivasjon er en viktig faktor for barns konsentrasjon og oppmerksomhet. Motivasjon er derfor en forutsetning for god læring.

Skal barn få utnyttet sitt potensiale til å lære må undervisningen tilpasses slik at man i størst mulig grad bevarer barnets naturlige indre motivasjon.

Mpluss IT utvikler M+, et verktøy for lage oppgaver i matematikk tilpasset den enkelte elev eller elevgruppe.

Mpluss IT
Skogveien 2
1430 Ås 
Org.nr: 995 167 387 MVA
Momsreg. nr i Danmark (SE-nummer): 12 34 49 29
Momsreg. nr i Sverige (VAT-nummer): SE502068347901
 
Tlf: (+47) 99 15 28 93 
E-post

	
 

M+ logo

Norge - Danmark - Sverige